Driftsstatus

08-05-2023: Normal drift

08-05-2023: Bregninge Vandværk er testet fri for 22 forskellige PFAS typer

23-05-2024: Normal drift

 

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Generalforsamling:

Se referat under faneblad Vandværket.

Se dagsorden her


Vandværksvandet har en hårdhed på ca. 11-14 grader dH
 

 

Velkommen til Bregninge Vandværk

Vandværket blev etableret 23 januar 1942 som et andelsselskab, men har sine rødder væsentlig længere tilbage.  

Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 2. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet.